Οικονομικά Στοιχεία της εταιρείας Κοτρέτσος ΑΕ

Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης: 04/06/2015
Ισολογισμός της εταιρείας Κοτρέτσος ΑΕ για το έτος 2014 (PDF)

Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης: 04/06/2014
Ισολογισμός της εταιρείας Κοτρέτσος ΑΕ για το έτος 2013 (PDF)

Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης: 04/06/2013
Ισολογισμός της εταιρείας Κοτρέτσος ΑΕ για το έτος 2012 (PDF)